9.03.2018

Mieczysław Abramowicz

do albumu TWARZE GDAŃSKIEJ KULTURY, na 45 Splendor Gedanensis,
dla Miasta Gdańska

Obserwatorzy