7.03.2018

Hanna Połczyńska, Ewa Bisewska, Agata Mielnicka, Jakub Owczarek, Maciej Pawłowski, Michał Ryniak, Miłosz Wojtyna, Bartek Gajewski, Joanna Frota Kurkowska, Blanka Błuś i Marcin Sztormowski.

Obserwatorzy