6.07.2017

Ryszard Ronczewski

z żoną Jolantą

Obserwatorzy