27.08.2020

na żółto i na niebiesko

Targowisko miejskie Gdańsk-Wrzeszcz

Obserwatorzy