12.12.2016

Lech Kosiak

opozycjonista

Obserwatorzy