14.12.2016

Gdańsk. Plac Solidarności. Pomnik Poległych Stoczniowców. Stocznia Gdańska. Europejskie Centrum Solidarności. 35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego.

Obserwatorzy