5.10.2021

Dr Agnieszka Tomasik


Dyrektorka Zespołu Szkół nr 8 w Gdańsku, dla All About Freedom Festival 2021, Europejskie Centrum Solidarności 

Obserwatorzy