5.05.2021

Gołąb przysiadł na oknie i rozmyśla o istnieniu

#wsispokojna #polskawieś #mechanizacja #nawsi #pogodajestpiękna #gołębie

Obserwatorzy