8.05.2019

Gdańsk, plac Solidarności, pomnik Poległych Stoczniowców.
#sześćkrzyży

Obserwatorzy