14.03.2019

Opactwo Benedyktynek w Żarnowcu

siostra Paula zajmuje się gospodarstwem, doi krowy 
n/z po lewej, przeorysza (pierwsza po matce - ksieni) siostra Małgorzata Borkowska, po prawej siostra Weronika w skarbcu klasztornym w sali dawnego refektarza, prezentuje księgi graduału pergaminowe z 1458 roku pisane przez cysterkę klasztoru Margaritę Kolers z Elbląga 
siostry benedyktynki podczas modlitwy w kaplicy klasztoru.
dla Tygodnika Powszechnego

Obserwatorzy