15.01.2019

Żegnaj, Panie Prezydencie!



Obserwatorzy