22.11.2018

Ania z Talarkiem, jednym ze swoich podopiecznych
w Ośrodku Okresowej Rehabilitacji zwierząt w Jelonkach.

Obserwatorzy