10.10.2018

Vanessa Szymikowska

jest działaczką na rzecz praw człowieka, promotorką równości płci i praw zwierząt, uczestniczką polskich Biegów na rzecz Ziemi. 
dla All About Freedom Festival

Obserwatorzy