15.10.2018

Małgorzata Żerwe

jest dziennikarką radiową, autorką reportaży artystycznych, ale również społecznych, dotyczących wykluczonych i mniejszości.
dla All About Freedom Festival

Obserwatorzy