25.09.2018

prof. Janina Suchorzewska

lekarz anestezjolog, zajmująca się zagadnieniem etyki lekarskiej – w Powstaniu Warszawskim była łączniczką, a w stanie wojennym ochraniała osoby zagrożone aresztowaniem.
dla All About Freedom Festival

Obserwatorzy