7.05.2018

w Sztumie

spotkanie prezydenta RP z mieszkańcami

i pani Barbara

Obserwatorzy