22.03.2018

Olgierd „Olo” Walicki

do albumu TWARZE GDAŃSKIEJ KULTURY, na 45 Splendor Gedanensis,
dla Miasta Gdańska

Obserwatorzy