9.09.2016

Paweł Machcewicz

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Obserwatorzy