26.08.2016

Shira Geffen i Etgar Keret

dla Tygodnika Powszechnego

Obserwatorzy