02.05.2016

Polska, Gdynia, Żelazna.

Obserwatorzy