25.02.2016

czekając na parówkę, czyli.. z zasady jem po osiemnastej.

Obserwatorzy