11.01.2016

Pan Tadeusz

Odpowiedzialny za muzykę i nagłośnienie podczas uroczystego otwarcia Domu Sąsiedzkiego na Siedlcach w Gdańsku.

Obserwatorzy