29.09.2015

wschód słońca za brudnym oknem

Obserwatorzy