20.07.2015

Na pieska (108/9/10)

Triathlon Gdańsk 2015.

Obserwatorzy