5.06.2013

podobno..
poza rzadkimi kwestiami życia i śmierci,
nic nie jest tak ważne, jak się z pozoru wydaje..

Obserwatorzy