30.06.2013

gdy jest mi smutno.. jem.

Obserwatorzy