11.05.2013

samochwała

Mój fotoreportaż o fantastycznej niewidomej Monice Zarczuk
zdobył w konkursie Grand Press Photo, w kategorii 'Ludzie', 2 nagrodę;))
nagroda (kaska), błysk fleszy, sława, alkohol i tańce na afterparty..
wszystko to nic w porównaniu z radością poznania i doświadczenia OBECNOŚCI Moniki!!
Bardzo dziękuję!
Więcej zdjęć Moniki TU,
a o konkursie więcej TU
wszystkim laureatom GRATULUJĘ!!!

Obserwatorzy