20.12.2012


"..człowiek musi sobie od czasu do czasu polatać.."

Obserwatorzy