14.05.2012Historyczna brama nr 2 gdańskiej stoczni.
Rekonstrukcja i przywrócenie jej wyglądu z czasów Sierpnia '80

Obserwatorzy