6.11.2011


w listopadzie jak w garncu, trochę jesieni, trochę wiosny.

Obserwatorzy