14.07.2011



"pani reniu kochana! zrobi mi pani zdjęcie?!.."
(sreniu)

Obserwatorzy