6.01.2010


Zdrowaś Maryjo módl się za nami..

Obserwatorzy