28.09.2009


"..mieć swój własny chodnik w niebie.. chodzić po nim jak panisko.."
- Eva B.W.

Obserwatorzy