28.09.2009


"..mieć swój własny chodnik w niebie.. chodzić po nim jak panisko.."
- Eva B.W.

Brak komentarzy?!

Dodaj komentarz!

Obserwatorzy